STM8S003F3P6芯片解密/LED控制板线路板抄板/ic破解

意法半导体(ST)再次扩大8位微控制器的产品阵容,针对工业温度范围,推出基于新一代STM8内核的STM8S系列产品。新系列微控制器整合新一代内核的高速度、处理性能和代码效率,以及多用途外设接口,并具备多项特殊功能,可提高芯片的强轫度和可靠性。片内集成的存储器(包括真EEPROM)可以简化应用仿真。在工业控制和家电应用中,STM8S系列产品可以降低系统成本,缩短应用开发周期,提高处理性能。 

 STM8 8位内核有一个32位存储器接口和三段流水线架构,在24MHz频率下,最高处理效能高达20 MIPS。栈指针和16位索引寄存器可改进表处理性能,内核的16MB线性存储位址空间可简化64KB以上的页操作。此外,栈指针的改善、新增寻址模式和新指令等特性增强了对C编程和实时性能的支持,并提高了代码密度和处理器能效。 

 单片机破解/ic解密/芯片解密/单片机程序复制 线路板软体解密
0755-29660605  13430968836(微信)  QQ:1160962652

 STM8S003F3P6 TSSOP20

    STM8S103F3U6 [UFQFN20]

 STM8S103K3T6 [LQFP32]

 STM8S103K3U6 [UFQFPN32]

 STM8S105C4T6 [LQFP48]

 STM8S105C6T6 [LQFP48]

 STM8S105K4B6 [SDIP32]

 STM8S105K4T6 [LQFP32]

 STM8S105K4U6 [UFQFPN32]

 STM8S105K6B6 [SDIP32]

 STM8S105K6T6 [LQFP32]

 STM8S105K6U6 [UFQFPN32]

 STM8S105S4T6 [LQFP44]

 STM8S105S6T6 [LQFP44]

 STM8S207C6T6 [LQFP48]

 STM8S207C8T6 [LQFP48]

 STM8S207CBT6 [LQFP48]

 STM8S207K4T6 [LQFP32]

 STM8S207K6T6 [LQFP32]

 STM8S207K8T6 [LQFP32]

 STM8S207M8T6 [LQFP80]

 STM8S207MBT6 [LQFP80]

 STM8S207R6T6 [LQFP64]

 STM8S207R6T6C [LQFP64]

 STM8S207R8T6 [LQFP64]

 STM8S207R8T6C [LQFP64]

 STM8S207RBT6 [LQFP64]

 STM8S207RBT6C [LQFP64]

 STM8S207S6T6 [LQFP44]

 STM8S207S8T6 [LQFP44]

 STM8S207SBT6 [LQFP44]

 STM8S208C6T6 [LQFP48]

 STM8S208C8T6 [LQFP48]

 STM8S208CBT6 [LQFP48]

 STM8S208M8T6 [LQFP80]

 STM8S208MBT6 [LQFP80]

 STM8S208R6T6 [LQFP64]

 STM8S208R6T6C [LQFP64]

 STM8S208R8T [LQFP64]

 STM8S208R8T6C [LQFP64]

 STM8S208RBT6 [LQFP64]

 STM8S208RBT6C [LQFP64]

 STM8S208S6T6 [LQFP44]

 STM8S208S8T6 [LQFP44]

 STM8S208SBT6 [LQFP44]

 STM8S903F3M6 [SO20]6

 STM8S903F3P6 [TSSOP20]

 STM8S903K3B6 [SDIP32]

 STM8S903K3T6 [LQFP32]

 STM8S903K3U6 [UFQFPN32]

 STM8S903K3U6 [VFQFN32]

 STM8S105C6T6 [LQFP48]

 STM8S105K4B6 [SDIP32]

 STM8S105K4T6 [LQFP32]

 STM8S105K4U6 [UFQFPN32]

 STM8S105K6B6 [SDIP32]

 STM8S105K6T6 [LQFP32]

 STM8S105K6U6 [UFQFPN32]

 STM8S105S4T6 [LQFP44]

 STM8S105S6T6 [LQFP44]

 STM8S207C6T6 [LQFP48]

 STM8S207C8T6 [LQFP48]

 STM8S207CBT6 [LQFP48]

 STM8S207K4T6 [LQFP32]

STM8S207K6T6 [LQFP32]

 

2022年11月25日 10:47
浏览量:0
收藏
验证码
芯片解密    芯片解密    意法芯片解密    STM8L    STM8S003F3P6芯片解密/LED控制板线路板抄板/ic破解